Jesteś tutaj: Bip -> Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Struktura szkoły

Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest Gmina w Solinie z/s w Polańczyku. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

W skład Zespołu Szkół i Placówek w Wołkowyi wchodzi Szkoła Podstawowa w Wołkowyi, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górzance.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Wołkowyi należą uczniowie z miejscowości:
 • Wołkowyja,
 • Rybne,
 • Górzanka,
 • Wola Górzańska,
 • Bukowiec,
 • Terka,
 • Polanki,

Kierownictwo

Pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań wynikających ze statutu przed organem prowadzącym w zakresie organizacyjno-finansowym, a w zakresie merytorycznym przed Podkarpackim Kuratorem Oświaty.
 • Zespołem Szkół i Placówek w Wołkowyi kieruje dyrektor: Witold Orłowski

W strukturze organizacyjnej szkoły
wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracy:

 1. dyrektor szkoły,
 2. nauczyciele,
 3. bibliotekarz,
 4. wychowawca świetlicy,
 5. pedagog,
 6. logopeda,
 7. konserwator,
 8. kucharka
 9. woźna,
 10. sprzątająca.
Zadania dyrektora szkoły oraz zadania pracowników szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi, oraz Regulamin Pracy ZSiP w Wołkowyi.
Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Przy Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi działa:

 • Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców działających w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 • Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów i działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Data publikacji: 19 grudnia 2015
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 11 marca 2021
Zmodyfikował: admin