Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 04/2017
Zarządzenie nr 04/2017

Zarządzenie nr 04/2017
z dnia 10.03.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej oraz na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2223),
zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniu 17.03.2017 r. (piątek) o godz. 1345 zwołuję Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 2

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 13 marca 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2017
Zmodyfikował: admin