Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 13/2016
Zarządzenie nr 13/2016

Zarządzenie nr 13/2016
z dnia 13.06.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) j zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani Danuty Bugajskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1) Witold Orłowski – przewodniczący
  (dyrektor szkoły)
  2) Teresa Wronowska– członek
  3) Ewelina Pasławska– członek
  (opiekun stażu)
 3. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 24.06.2016 r. o godzinie 1330 w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 2

Obsługę administracyjno – biurową Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Dyrektor Szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 13 czerwca 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2016
Zmodyfikował: admin