Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 4/2016
Zarządzenie nr 4/2016

Zarządzenie nr 4/2016
z dnia 27.01.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie wprowadzenia Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków czystości oraz zakupu okularów korygujących wzrok w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi 

Na podstawie:

  • art. 2376 i art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.(Dz. U. nr 148, poz. 973.)

Zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam „Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków czystości oraz zakupu okularów korygujących wzrok w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi”, który stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.02.2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków czystości oraz zakupu okularów korygujących wzrok w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

Data publikacji: 27 stycznia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 29 lutego 2016
Zmodyfikował: admin