Zarządzenia Dyrektora 2022/23

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 12.05.2023 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 09/2023 z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 08/2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie harmonogramu pracy szkoły w dniach 23-26.05.2023 r.
Zarządzenie nr 07/2023 z dnia 05.05.2023 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 06/2023 z dnia 10.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 05/2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi
Załącznik nr 1 do zarządzenia.
Zarządzenie nr 04/2023 z dnia 02.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 03/2023 z dnia 01.02.2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.
Zarządzenie nr 02/2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2023 za święto przypadające w sobotę.
Zarządzenie nr 01/2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie w harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocena.
Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 8.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołu spisowego.
Załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie powołania zespołu nauczycieli do opracowania zmian w Statucie Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Załącznik nr 1 do zarządzenia.
Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 08.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół i Placówek w Wołkowyi.
Załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
Zarządzenia z roku 2020/2021
Zarządzenia z roku 2019/2020
Zarządzenia z roku 2018/2019
Zarządzenia z roku 2017/2018
Zarządzenia z roku 2016/2017

Data publikacji: 28 września 2022
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 września 2023
Zmodyfikował: admin