Zarządzenia Dyrektora 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole zmienionej Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 05.06.2020 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górzance przy Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 20.05.2020 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie Zespołu Szkól i Placówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie zmiany dni dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w roku szkolnym 2019/2020.
Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie zmiany dni dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w roku szkolnym 2019/2020.
Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie ustalania zasad zaliczania do wymiaru godzin nadliczbowych poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.
Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 25.03.2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół i Palcówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie dodatkowego dokumentowania zajęć w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 04.04.2020 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.
Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.
Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12.02.2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. 
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie obowiązywania dotychczasowych regulaminów i procedur w związku z przekształceniem szkoły.
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego.
 
Zarządzenia z roku 2018/2019
Zarządzenia z roku 2017/2018
Zarządzenia z roku 2016/2017

Data publikacji: 29 października 2019
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 29 września 2022
Zmodyfikował: admin