Zarządzenia Dyrektora 2018/2019

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 09/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie procedury oceny pracy nauczycieli.  
Zarządzenie nr 08/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 06/2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w trakcie egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty.
Zarządzenie nr 05/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia w Szkołe Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi kryteriów podejmowania decyzji w sprawie dokonywania zmian warunków pracy i płacy lub rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami.
Zarządzenie nr 04/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 03/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klasy pierwszej oraz dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Zarządzenie nr 02/2019 z dnia 17.01.2019 r. w sprawie harmonogramu pracy rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 01/2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru wyjść grupowych uczniów ze szkoły.
Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzania kasacji rzeczowych składników majątkowych.
Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 30.10.2018 rw sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek.
Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 15.09.2018 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania zespołu spisowego.
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 03.09.2018 r.w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szkoły.
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 03.09.2018 r.w sprawie wprowadzenia regulaminów i procedury dotyczących ochrony danych osobowych.
Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 03.09.2018 r. w sprawie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
Zarządzenia z roku 2017/2018
Zarządzenia z roku 2016/2017

Data publikacji: 17 września 2018
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 29 października 2019
Zmodyfikował: admin