Zarządzenia Dyrektora 2017/2018

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 05.06.2018 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 01.06.2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych.
Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 12.03.2018 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 26.02.2018 r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi na rok szkolny 2018/2019.
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 10.01.2018 r. w sprawie powołania komisji na egzamin klasyfikacyjny ucznia klasy II gimnazjum z języka angielskiego i języka polskiego.
Zarządzenie nr VI/2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Zarządzenie nr V/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie organizacji zajęć w dniach 27, 28 i 29.12.2017 r.
Zarządzenie nr IV/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
Zarządzenie nr III/2017 z dnia 24.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi
Zarządzenie nr II/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie procedury uzyskania zwolnienia lekarskiego z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych i realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Zarządzenie nr I/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie obowiązywania dotychczasowych regulaminów i procedur w związku przekształceniem szkoły.
Zarządzenia z roku 2016/2017

Data publikacji: 15 września 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 17 września 2018
Zmodyfikował: admin