Zarządzenia Dyrektora 2016/2017

Zarządzenie nr 09/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
Zarządzenie nr 08/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 07/2017 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 06/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie organizacji zajęć w dniach 02.05 i 16.06. 2017 r.
Zarządzenie nr 05/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi oraz powołania komisji rekrutacyjnej.
Zarządzenie nr 04/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 03/2017 z dnia 12.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi oraz regulaminu jej działania.
Zarządzenie nr 02/2017 z dnia 08.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 01/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 08.12.2016 r. w sprawie organizacji zajęć w dniach 27, 28, 29 i 30.12.2016 r.
Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 01.12.2016 r. w sprawie powołania członków Komisji Inwetaryzacyjnej i zespołów spisowych w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi
Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej
Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej
Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 09.09.2016 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej
Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie w sprawie organizacji nauczania indywidualnego Michała Rybaka ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej.
Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 13.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie harmonogramu pracy rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 13.05.2016 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie organizacji zajęć w dniach 02.05.2016 r. i 27.05.2016 r.
Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie w sprawie organizacji nauczania indywidualnego Doroty Chawko uczennicy klasy II Gimnazjum.
Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie organizacji zajęć w dniach sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej – 5.04.2016 r. oraz egzaminu gimnazjalnego – 18-20.04.2016 r.
Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 11.03.2016 r. w sprawie w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin przydzielania pracownikom i nauczycielom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków czystości oraz zakupu okularów korygujących wzrok w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 19.01.2016 r. w sprawie: harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia”.

Data publikacji: 5 stycznia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 15 września 2017
Zmodyfikował: admin