Zarządzenia Dyrektora 2021/22

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie harmonogramu pracy szkoły w dniach 24-27.05.2022 r.
Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2022 za święto przypadające w sobotę.
Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Wołkowyi w roku szkolnym 2021/2022.
Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Wołkowyi w roku szkolnym 2021/2022.
Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 05.11.2021 r. w sprawie organizacji pracy Zespołu Szkół i Placówek w Wołkowyi w dniu 12.11.2021 r.
Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 02.11.2021 r. w sprawie Rady Pedagogicznej szkoleniowej.
Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 08.10.2021 r. w sprawie organizacji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 15.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji obiektu Zespołu Szkół i Placówek w Wołkowyi.
 
Zarządzenia z roku 2020/2021
Zarządzenia z roku 2019/2020
Zarządzenia z roku 2018/2019
Zarządzenia z roku 2017/2018
Zarządzenia z roku 2016/2017

Data publikacji: 2 września 2021
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 września 2023
Zmodyfikował: admin