Jesteś tutaj: Bip -> Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Struktura szkoły

Szkóła Podstawowa im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest Gmina w Solinie z/s w Polańczyku. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

W skład Szkoły Podstawowej w Wołkowyi wchodzi Szkoła Podstawowa w Wołkowyi ze Szkołą Finalną w Bukowcu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górzance.

Do obwodu Szkóły Podstawowej w Wołkowyi należą uczniowie z miejscowości:
  • Wołkowyja,
  • Rybne,
  • Górzanka,
  • Wola Górzańska,
  • Bukowiec,
  • Terka,
  • Polanki,

Kierownictwo

Pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań wynikających ze statutu przed organem prowadzącym w zakresie organizacyjno-finansowym, a w zakresie merytorycznym przed Podkarpackim Kuratorem Oświaty.
  1. Szkółą Podstawową w Wołkowyi kieruje dyrektor: Witold Orłowski
  2. Kierownik Szkoły Filialnej w Bukowcu: Beata Wronowska
  3. Kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górzance: Bronisława Wilk

W strukturze organizacyjnej szkoły
wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracy:

  1. dyrektor szkoły,
  2. kierownik filii,
  3. nauczyciele,
  4. bibliotekarz,
  5. wychowawca świetlicy,
  6. pedagog,
  7. logopeda,
  8. konserwator,
  9. kucharka
  10. woźna,
  11. sprzątająca.
Zadania dyrektora szkoły określa Statut ZS w w Wołkowyi. Zadania pracowników szkoły określa Statut ZS w w Wołkowyi, oraz Regulamin Pracy ZS w Wołkowyi.
Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Przy Szkołe Podstawowej w Wołkowyi działa:

  • Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców działających w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
  • Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów i działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Data publikacji: 19 grudnia 2015
Opublikował: Dariusz Rychlicki
Ostatnia modyfikacja: 3 września 2017
Zmodyfikował: Dariusz Rychlicki