Jesteś tutaj: Bip -> Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Struktura szkoły

Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest Gmina w Solinie z/s w Polańczyku. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

W skład Zespołu szkół i Placówek w Wołkowyi wchodzi Szkoła Podstawowa w Wołkowyi, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górzance.

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Wołkowyi należą uczniowie z miejscowości:
 • Wołkowyja,
 • Rybne,
 • Górzanka,
 • Wola Górzańska,
 • Bukowiec,
 • Terka,
 • Polanki,

Kierownictwo

Pracą szkoły kieruje dyrektor i jest on odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań wynikających ze statutu przed organem prowadzącym w zakresie organizacyjno-finansowym, a w zakresie merytorycznym przed Podkarpackim Kuratorem Oświaty.
 • Zespołem Szkół i Placówek w Wołkowyi kieruje dyrektor: Witold Orłowski

W strukturze organizacyjnej szkoły
wyodrębnione zostały następujące stanowiska pracy:

 1. dyrektor szkoły,
 2. nauczyciele,
 3. bibliotekarz,
 4. wychowawca świetlicy,
 5. pedagog,
 6. logopeda,
 7. konserwator,
 8. kucharka
 9. woźna,
 10. sprzątająca.
Zadania dyrektora szkoły określa Statut ZS w Wołkowyi. Zadania pracowników szkoły określa Statut ZS w Wołkowyi, oraz Regulamin Pracy ZS w Wołkowyi.
Dyrektor w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Przy Zespole Szkół i Placówek w Wołkowyi działa:

 • Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców działających w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 • Samorząd Uczniowski jest reprezentantem ogółu uczniów i działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Data publikacji: 19 grudnia 2015
Opublikował: Dariusz Rychlicki
Ostatnia modyfikacja: 23 września 2019
Zmodyfikował: Dariusz Rychlicki