Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 25.03.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.
Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.
Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12.02.2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej.
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 25.11.2019 r. w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. 
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie obowiązywania dotychczasowych regulaminów i procedur w związku z przekształceniem szkoły.
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 06.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego.
 
Zarządzenia z roku 2018/2019
Zarządzenia z roku 2017/2018
Zarządzenia z roku 2016/2017

Data publikacji: 29 października 2019
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2020
Zmodyfikował: admin