Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 09/2017
Zarządzenie nr 09/2017

Zarządzenie nr 09/2017
z dnia 22.06.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Działając na podstawie art. 44 m ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 1943) oraz § 70 ust. 2 Statutu Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka polskiego w składzie:

  1. Witold Orłowski – dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
  2. Janusz Wójtowicz – nauczyciel języka polskiego – członek komisji,
  3. Robert Czop – nauczyciel języka polskiego – członek komisji.

2. Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się 23.08.2017 r. od godz. 900

§ 2

1. Powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z języka angielskiego w składzie:

  1. Witold Orłowski – dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
  2. Renata Walentowicz – nauczyciel języka angielskiego – członek komisji,
  3. Agata Steuden – nauczyciel języka angielskiego – członek komisji,

2. Egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 23.08.2017 r. od godz. 1030

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 18 lipca 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2017
Zmodyfikował: admin