Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 08/2017
Zarządzenie nr 08/2017

Zarządzenie nr 08/2017 
z dnia 08.06.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej zarządza się, co następuje:

§ 1

Klasyfikowanie uczniów za II półrocze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017 r. (piątek).

§ 2

W dniu 19.06.2017 r. (poniedziałek) o godz. 1415 zwołuję Radę Pedagogiczną Klasyfikacyjną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 3

W dniu 24.08.2017 r. (czwartek) o godz. 1000 zwołuję Radę Pedagogiczną Podsumowującą pracę Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi w roku szkolnego 2016/2017. Proszę o przygotowanie sprawozdań do dnia 01.07.2017 r. (piątek) i przesłać drogą e-mail do dyrektora szkoły:

 • zespołu do spraw planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • z pracy biblioteki,
 • nauczycieli z realizacji podstawy programowej,
 • zespołu wychowawczego,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • drużyna harcerska,
 • drużyna zuchów,
 • Szkolne Koło „Caritas”,
 • SKS,
 • chór szkolny,
 • pracy logopedy szkolnego,
 • pracy pedagoga szkolnego,
 • Badanie (na wejściu) poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kl. IV-VI SP z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,
 • Badanie (na wejściu) poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kl. I-II GIM z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, analiza egzaminu gimnazjalnego,
 • arkusz samooceny nauczyciela.

§ 4

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 11 czerwca 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2017
Zmodyfikował: admin