Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 07/2017
Zarządzenie nr 07/2017

Zarządzenie nr 07/2017 
z dnia 15.05.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Działając na podstawie art. 44g ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 65 ust. 12-16 zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przewidywane oceny niedostateczne należy zaznaczyć ołówkiem w dzienniku lekcyjnym do 18.05.2017 r. (czwartek).
  2. Wychowawcy klas informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych przekazują rodzicom do 19.05.2017 r. (piątek).
  3. Przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania należy zaznaczyć ołówkiem w dzienniku lekcyjnym do 2.06.2017 r. (piątek).
  4. Wychowawcy klas informację o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania przekazują rodzicom do 5.06.2017 r. (poniedziałek).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 11 czerwca 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2017
Zmodyfikował: admin