Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 06/2017
Zarządzenie nr 06/2017

Zarządzenie nr 06/2017 
z dnia 27.04.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawiew organizacji zajęć w dniach 02.05 i 16.06. 2017 r.

Działając oraz na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Dni: 2.05. i 16.06.2017 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.
  2. Na terenie szkoły w godz. 800 do 1300 zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
  3. Szkoła w tych dniach nie zapewnia dowozu i dożywiania.

§ 2

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania informacji uczniom i rodzicom.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 27 kwietnia 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2017
Zmodyfikował: admin