Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 05/2017
Zarządzenie nr 05/2017

Zarządzenie nr 05/2017 
z dnia 21.03.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi oraz powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do
oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka
w Wołkowyi stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Skład komisji rekrutacyjnej:

  1. Witold Orłowski – przewodniczący
  2. Teresa Wronowska – członek
  3. Małgorzata Rychlicka – członek
  4. Danuta Bugajska – członek

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.
Załącznik nr 2 – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Data publikacji: 28 marca 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 28 marca 2017
Zmodyfikował: admin