Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 03/2017
Zarządzenie nr 03/2017

Zarządzenie nr 03/2017 
z dnia 13.02.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi oraz regulaminu jej działania

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątkowych w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w następującym składzie:

  1. Bogumiła Łoś – przewodniczący komisji,
  2. Anna Wójtowicz – członek komisji,
  3. Tomasz Solan – członek komisji.

§ 2

Komisja Likwidacyjna działa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Regulamin działania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

Data publikacji: 15 lutego 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 15 lutego 2017
Zmodyfikował: admin