Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 1/2017
Zarządzenie nr 1/2017

Zarządzenie nr 01/2017 
z dnia 02.01.2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej zarządza się, co następuje:

§ 1

Klasyfikowanie uczniów za I semestr Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2017 r. (czwartek).

§ 2

W dniu 11.01.2017 r. (środa) o godz. 1410 zwołuję Radę Pedagogiczną Klasyfikacyjną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 3

W dniu 12.01.2017 r. (czwartek) o godz. 1600 spotkanie z rodzicami.

§ 4

W dniu 7.02.2017 r. (wtorek) o godz. 1410 zwołuję Radę Pedagogiczną Podsumowującą pracę Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Proszę o przygotowanie sprawozdań do dnia 13.01.2017 r. (piątek) i przesłać drogą e-mail do dyrektora szkoły:

 • zespołu do spraw planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • z pracy biblioteki,
 • nauczycieli z realizacji podstawy programowej,
 • zespołu wychowawczego,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • EWD,
 • drużyna harcerska,
 • drużyna zuchów,
 • Szkolne Koło „Caritas”,
 • SKS,
 • pracy logopedy szkolnego,
 • pracy pedagoga szkolnego,

§ 5

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 4 stycznia 2017
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2017
Zmodyfikował: admin