Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 21/2016
Zarządzenie nr 21/2016

Zarządzenie nr 21/2016
z dnia 08.12.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. 
Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie organizacji zajęć w dniach 27, 28, 29 i 30.12.2016 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Dni 27, 28, 29 i 30.12.2016 r. są dniami wolnymi od nauki.
  2. Na pisemny wniosek rodziców w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze od godz. 800 do godz. 1300.
  3. W w/w dniach szkoła nie zapewnia dożywiania i dowozu.
  4. Pisemne wnioski należy składać do wychowawców klas w terminie do 20.12.2016 r.

§ 2

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania informacji uczniom i rodzicom.

§ 5

Dni 27, 28, 29 i 30.12.2016 r. są dniami pracy nauczycieli.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 8 grudnia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2016
Zmodyfikował: admin