Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 20/2016
Zarządzenie nr 20/2016

Zarządzenie nr 20/2016
z dnia 01.12.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. 
Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz w sprawie przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Działając na podstawie § 65 ust. 12,13,14 i 15 Statutu Zespołu Szkół im. ks. J. Siuzdaka w Wołkowyi zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przewidywane oceny niedostateczne należy zaznaczyć ołówkiem w dzienniku lekcyjnym do 09.12.2016 r. (piątek).
  2. Wychowawcy klas informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych przekazują rodzicom do 13.12.2016 r. (wtorek).

§ 2

  1. Nauczyciele przekazują uczniom informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania do dnia 20.12.2016 r.
  2. Wychowawcy klas informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania przekazują rodzicom/opiekunom prawnym do dnia 22.12.2016 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 1 grudnia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 1 grudnia 2016
Zmodyfikował: admin