Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 17/2016
Zarządzenie nr 17/2016

Zarządzenie nr 17/2016
z dnia 17.10.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. 
Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Działając oraz na podstawie art. 33, ust. 1, pkt 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 z późn. zm.) oraz § 9, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270),

zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniu 21.10.2016 r. (piątek) o godz. 1430 zwołuję Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 2

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 18 października 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2016
Zmodyfikował: admin