Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 16/2016
Zarządzenie nr 16/2016

Zarządzenie nr 16/2016
z dnia 09.09.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej oraz na podstawie art. 33, art. 35 ust. 4 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 z późn. zm.) i § 25, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270), zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniu 14.09.2016 r. (środa) o godz. 1400 zwołuję Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie Planu nadzoru pedagogicznego ZS w Wołkowyi.
  2. Przyjęcie Szkolnego Programu Wychowawczego ZS w Wołkowyi
  3. Przyjęcie Szkolnego Programu Profilaktyki ZS w Wołkowyi

§ 2

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 12 września 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 12 września 2016
Zmodyfikował: admin