Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 15/2016
Zarządzenie nr 15/2016

Zarządzenie nr 15/2016
z dnia 01.09.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie organizacji nauczania indywidualnego
Doroty Chawko uczennicy klasy II Gimnazjum

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086) oraz orzeczenia nr 55/2015/2016 wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesku

§ 1

Organizuje nauczanie indywidualne dla Michała Rybaka ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej.

§ 2

Ustalona z organem prowadzącym organizacja nauczania indywidualnego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Organizacja nauczania indywidualnego.

Data publikacji: 31 sierpnia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2016
Zmodyfikował: admin