Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 14/2016
Zarządzenie nr 14/2016

Zarządzenie nr 14/2016
z dnia 15.06.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. 
Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przypominam o pełnieniu dyżurów zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 2

Nauczycielom i pracownikom obsługi przypominam o zgłaszaniu do dyrektora szkoły wszystkich przypadków pojawienia się w budynkach szkół (w Wołkowyi i w Bukowcu) osób postronnych.

§ 3

Wprowadza się do odwołania zakaz wychodzenia uczniów podczas przerw międzylekcyjnych przed budynek szkoły.

§ 4

Zobowiązuje wychowawców klas do poinformowania uczniów o zasadach bezpieczeństwa w szkole.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 16 czerwca 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2016
Zmodyfikował: admin