Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 12/2016
Zarządzenie nr 12/2016

Zarządzenie nr 12/2016
z dnia 08.06.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. 
Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej zarządza się, co następuje:

§ 1

Klasyfikowanie uczniów za II semestr Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2016 r. (piątek).

§ 2

W dniu 20.06.2016 r. (poniedziałek) o godz. 1330 zwołuję Radę Pedagogiczną Klasyfikacyjną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 3

W dniu 25.08.2016 r. (czwartek) o godz. 1000 zwołuję Radę Pedagogiczną Podsumowującą pracę Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi w roku szkolnego 2015/2016. Proszę o przygotowanie sprawozdań do dnia 1.07.2016 r. (piątek) i przesłać drogą e-mail do dyrektora szkoły:

 • zespołu do spraw planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • z pracy biblioteki,
 • nauczycieli z realizacji podstawy programowej,
 • zespołu wychowawczego,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • drużyna harcerska,
 • drużyna zuchów,
 • Szkolne Koło „Caritas”,
 • SKS,
 • chór szkolny,
 • pracy logopedy szkolnego,
 • pracy pedagoga szkolnego,
 • Badanie (na wejściu) poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kl. IV-VI SP z matematyki, przyrody,
 • Badanie (na wejściu) poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kl. I-III GIM z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii,
 • analiza sprawdzianu po VI klasie SP i egzaminu gimnazjalnego.

§ 4

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 9 czerwca 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 9 czerwca 2016
Zmodyfikował: admin