Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 11/2016
Zarządzenie nr 11/2016

Zarządzenie nr 11/2016
z dnia 13.05.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie wprowadzenia przekazania informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Działając na podstawie art. 44g ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 65 ust. 12-16 zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przewidywane oceny niedostateczne należy zaznaczyć ołówkiem w dzienniku lekcyjnym do 18.05.2016 r. (środy).
  2. Wychowawcy klas informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych przekazują rodzicom do 20.05.2016 r. (piątek).
  3. Przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania należy zaznaczyć ołówkiem w dzienniku lekcyjnym do 1.06.2016 r. (środy).
  4. Wychowawcy klas informację o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania przekazują rodzicom do 6.06.2016 r. (poniedziałek).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 14 maja 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 14 maja 2016
Zmodyfikował: admin