Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 10/2016
Zarządzenie nr 10/2016

Zarządzenie nr 10/2016
z dnia 27.04.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie organizacji zajęć w dniach 02.05 i 27.05. 2016 r.

Działając oraz na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) zarządza się, co następuje:

§1

  1. Dni:  02.05. i 27.05.2016 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.
  2. Na terenie szkoły w godz. 800 do 1300 zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
  3. Szkoła w tych dniach nie zapewnia dowozu i dożywiania.

§2

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania informacji uczniom i rodzicom.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 29 kwietnia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2016
Zmodyfikował: admin