Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 9/2016
Zarządzenie nr 9/2016

Zarządzenie nr 9/2016
z dnia 22.04.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie organizacji nauczania indywidualnego
Doroty Chawko uczennicy klasy II Gimnazjum

Na podstawie art. 71b ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086) oraz orzeczenia nr 34/2015/2016 o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, z dnia  6.04.2016 r. wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesku.

§ 1

Organizuje nauczanie indywidualne dla Doroty Chawko uczennicy klasy II Gimnazjum.

§ 2

Ustalona z organem prowadzącym organizacja nauczania indywidualnego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Organizacja nauczania indywidualnego.

Data publikacji: 22 kwietnia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2016
Zmodyfikował: admin