Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 7/2016
Zarządzenie nr 7/2016

Zarządzenie nr 7/2016
z dnia 23.03.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie organizacji zajęć w dniach sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej – 5.04.2016 r. oraz egzaminu gimnazjalnego – 18-20.04.2016 r.  

Działając oraz na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Dzień 5.04.2016 r. (wtorek) – wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-V Szkoły Podstawowej.
  2. Oddziały Gimnazjum oraz oddział przedszkolny zajęcia zgodnie z planem.
  3. Klasa VI Szkoły Podstawowej w dniu 5.04.2016 r. sprawdzian.

§ 2

  1. Dni 18-20.04.2016 r. (poniedziałek, wtorek, środa) wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I, II Gimnazjum.
  2. Oddziały Szkoły Podstawowe oraz oddział przedszkolny w dniu 18.04.2016 r. zajęcia zgodnie z planem.
  3. Klasa III Gimnazjum w dniach 18-20.04.2016 r. egzamin gimnazjalny.

§ 3

  1. Dni 19-20.04.2016 r. (wtorek, środa) – wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VI Szkoły Podstawowej.
  2. Oddział przedszkolny zajęcia zgodnie z planem.

§ 4

Dla uczniów klas w/w, którzy przyjdą do szkoły będzie zapewniona opieka.

§ 5

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania informacji uczniom i rodzicom.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 26 marca 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2016
Zmodyfikował: admin