Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 6/2016
Zarządzenie nr 6/2016

Zarządzenie nr 6/2016
z dnia 11.03.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U z 2015 r. poz. 1942 )
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi stanowiących odpowiednio załącznik nr 1, załącznik 2 i załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 -Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziału przedszkolnego.
Załącznik nr 2 –Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Załącznik nr 3 – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej gimnazjum.

Data publikacji: 21 marca 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2016
Zmodyfikował: admin