Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 5/2016
Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016
z dnia 11.03.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej 

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej oraz na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959),
zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniu 18.03.2016 r. (piątek) o godz. 1345 zwołuję Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 2

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 15 marca 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2016
Zmodyfikował: admin