Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 3/2016
Zarządzenie nr 3/2016

Zarządzenie nr 3/2016
z dnia 27.01.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkół im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi

Na podstawie:

  • art. 1042 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin Pracy Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi, który stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, natomiast Regulamin pracy po dwóch tygodniach od podpisania zarządzenia tj. 10.02.2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski

Załącznik nr 1 – Regulamin Pracy ZS w Wołkowyi.

Data publikacji: 27 stycznia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2016
Zmodyfikował: admin