Jesteś tutaj: Bip -> Zarządzenie nr 2/2016
Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2016
z dnia 19.01.2016 r.
Dyrektora Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi
w sprawie harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej

 

Działając w oparciu o harmonogram pracy Rady Pedagogicznej zarządza się, co następuje:

§ 1

Klasyfikowanie uczniów za I semestr Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2016 r. (wtorek).

§ 2

W dniu 29.01.2016 r. (piątek) o godz. 1410 zwołuję Radę Pedagogiczną Klasyfikacyjną Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi.

§ 3

W dniu 04.02.2016 r. (czwartek) o godz. 1600 spotkanie z rodzicami.

§ 4

W dniu 11.02.2016 r. (czwartek) o godz. 1410 zwołuję Radę Pedagogiczną Podsumowującą pracę Zespołu Szkół im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. Proszę o przygotowanie sprawozdań do dnia 29.01.2016 r. (piątek) i przesłać drogą e-mail do dyrektora szkoły:

 • zespołu do spraw planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • z pracy biblioteki,
 • nauczycieli z realizacji podstawy programowej,
 • zespołu wychowawczego,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów humanistycznych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • EWD,
 • drużyna harcerska,
 • drużyna zuchów,
 • Szkolne Koło „Caritas”,
 • SKS,
 • chór szkolny,
 • pracy logopedy szkolnego,
 • pracy pedagoga szkolnego,
 • analiza próbnego sprawdzianu po VI klasie SP i egzaminu gimnazjalnego.

§ 5

Obecność wszystkich członków Rady Pedagogicznej obowiązkowa.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół
im. ks. Jana Siuzdaka w Wołkowyi
mgr Witold Orłowski


Data publikacji: 19 stycznia 2016
Opublikował: admin
Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2016
Zmodyfikował: admin